The Symbol

Внимание

Съдържанието на този уебсайт не е предназначено да замени съвета на лекар или друг опитен професионалист в здравната сфера. Сайтът не предоставя медицински или психологически съвети, нито предписва употребата на каквито и да е лечебни методи за медицинско, физическо или психологическо състояние без консултация с лекар или опитен професионалист. Този материал е предоставен само за информация като помощно средство за тези, които се интересуват от личностното израстване. Употребата на този материал е отговорност на потребителя.

Описание на услугите

Предлагаме различни услуги на този сайт, които включват, но не са ограничени до интерактивния инструмент Символа, информация относно Символа, The Lattice™ (Решетката) и Пеги Феникс Дубро, както и информация относно свързани с услугите продукти и обучения.

Вие сте отговорни за подсигуряването на цялото необходимо оборудване за използването на услугите на Ваши разноски. Това включва компютър, модем и достъп до интернет (както и плащането на всички такси, свързани с този достъп). Ние си запазваме правото да променяме или спираме сайта, както и която и да е от функциите на сайта, по всяко време, със или без да Ви предупредим. Ние не сме отговорни пред Вас или трета страна ако упражним това право. Всички нови функции, които увеличават или разширяват сегашните услуги на този уебсайт, също са обект на тези Условия за ползване.

Авторски права и търговски марки

The UCL (Universal Calibration Lattice®), Вселенската калибрираща решетка, е запазена марка на The Energy Extension, Inc.

The EMF Balancing Technique®, балансираща техника EMF, е запазена марка на The Energy Extension, Inc.

The UCL (Universal Calibration Lattice®) материалът, включително и Логото на сайта the Symbol и илюстрациите са със запазени права на The Energy Extension, Inc.

Никоя част от този уебсайт не може да бъде размножавана или предавана в каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, електронно или механично, без предварително писмено съгласие от The Energy Extension, Inc., с изключение на включването на кратки цитати, стига да е дадено нужното признание на източника. Молби за разрешение или по-нататъшна информация се адресират до:

Copyrights
c/o The Energy Extension, Inc.
P.O. Box 4357
Sedona

или copyrights@thesymbolworldwide.com

Share
Follow Peggy on Facebook Follow Peggy on Twitter View Peggy's YouTube Channel Email EEI
Copyright© 2011-2013 The Energy Extension, Inc.   Всички права запазени       Google+   Условия за ползване   Политика за личните данни